INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

Panteon Żołnierzy Wyklętych

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

Pierwszy w Polsce pogrzeb Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze Wyklęci

III Wilenska Brygada Pogrzeb Orłowo

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Promocja
Kategoria:

Jak co roku z okazji Mikołajek, Święty Mikołaj wraz ze swoimi Śnieżynkami odwiedził uczniów szkół w Wydminach, Gawlikach Wielkich, Talkach i Zelkach, a także oddziały przedszkolne, Ochotniczą Straż Pożarną, Dom Pomocy Społecznej, Posterunek Policji w Wydminach oraz pracowników Urzędu Gminy i jej jednostek.

Mikołaj obdarował wszystkich cukierkami. Radości dzieci, dorosłych oraz seniorów ze spotkania z dobrodusznym gościem nie sposób opisać.
Święty Mikołaj mógł wysłuchać recytacji wierszyków, piosenek i rymowanek na swoją cześć.

Pod czapką Mikołaja ukryty był Wójt Gminy Radosław Król.

Czytaj więcej: Św. Mikołaj odwiedza Gminę Wydminy.
Promocja
Kategoria:

Dziś w godzinach przedpołudniowych Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato, Skarbnik Gminy Krystyna Truchan, Sekretarz Gminy Wydminy Alina Romanowicz oraz mieszkańcy uczestniczyli w uroczystym otwarciu drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo-Łękuk Mały oraz drogi gminnej łączącej miejscowości Grądzkie - Szczybały Orłowskie .
Modernizacja nawierzchni dróg była dofinansowana w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Otwarcie dróg.
Promocja
Kategoria:

Wójt Gminy Wydminy Radosław Król wraz z Skarbnik Gminy Krystyną Truchan podpisali dziś umowy na wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 136046N łączącej Talki – Okrągłe, o długości 2,720 km oraz drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowość Gawliki Wielkie – Czarnówka, o długości 2,900 km.
Modernizacja nawierzchni dróg polegać będzie na ułożeniu asfaltu i wykonaniu zjazdów i poboczy z kruszywa.
Termin zakończenie prac 31.05.2018 r.
Dofinansowanie w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Podpisanie umów na modernizacje dróg gminnych.