Odsłony: 1715

BUDOWA DŁUGODYSTANSOWEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH

Przedstawiciele 10 samorządów, w tym Gminy Wydminy podpisali w Olecku porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu dotyczącego budowy sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca. Liderem projektu jest gmina Olecko.

 

— Nasz plan jest bardzo ambitny, a wspólnym celem jest sieć tras rowerowych wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą na obszarze 10 gmin. Dzisiaj dopiero zaczynamy, ale myślę, że wystarczy nam chęci i ambicji, aby go skończyć – podkreśla Karol Sobczak, burmistrz gminy Olecko, która jest liderem projektu.

Podpisy pod porozumieniem w sprawie realizacji sieć tras rowerowych wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą na obszarze 10 gmin podpisali:

- burmistrz Olecka Karol Sobczak,

- pełnomocnik burmistrza Giżycka ds. strategii i rozwoju miasta Maria Czetyrbok,

- wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz,

- zastępca wójta gminy Wieliczki Ewelina Kłopotowska,

- wójt gminy Kowale Oleckie Krzysztof Locman,

- wójt gminy Świętajno Janusz Zakrzewski,

- pełnomocnik wójta gminy Wydminy Andrzej Cieśluk,

- wójt gminy Bakałarzewo Tomasz Naruszewicz,

- wójt gminy Filipów Tomasz Rogowski,

- zastępca wójta gminy Ełk Bożena Wołyniec.

Szczegóły projektu i możliwości jego sfinansowania przedstawił Marek Zamana z firmy M&G Consulting Marketing, która specjalizuje się w realizacji projektów oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury rowerowej.

Głównymi założeniami projektu są m.in.: wykonanie spójnej, bezpiecznej, komfortowej i długodystansowej trasy rowerowej o znaczeniu krajowym w połączeniu z krajową trasą Velo Podlasie, z regionalną trasą wokół Wielkich Jezior Mazurskich „Mazurską Pętlą rowerową”, z ponadregionalną trasą Polski Wschodniej Green Velo                             i międzynarodowa trasą rowerową EuroVelo11.

Etap pierwszy projektu ma potrwać do czerwca 2022 roku i zakłada m.in. przeprowadzenie analiz przestrzennych, konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, zarządcami dróg i terenów, zainteresowanymi mieszkańcami i organizacjami, ocenę istniejącej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu, przedstawienie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji, analiza i wskazanie możliwości dofinansowania projektu, mapa inwentaryzacyjna i inwestycyjna oraz opinie i uzgodnienia.

Strategia realizacji projektu na lata 2021 -2026 zakłada następujący harmonogram:

- podpisanie porozumienia samorządów w sprawie realizacji projektu tras rowerowych (wrzesień 2021 r.),

- wykonanie dla jednostek samorządu terytorialnego koncepcji przebiegów tras rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą (czerwiec 2022 r.),

- stworzenie zespołu koordynującego ds. realizacji projektu tras rowerowych (Lipice 2022 r.),

- wykonanie standardów technicznych i wytycznych do promocji tras rowerowych (sierpień 2022 r.),

- dofinansowanie zewnętrzne realizacji projektu (grudzień 2022 r.),

- wykonanie dokumentacji technicznej (czerwiec 2023 r.),

- wybudowanie trasy rowerowej w raz z infrastrukturą towarzyszącą (czerwiec 2026 r.),

- promocja projektu, kreowanie produktu turystycznego.

Kolejne spotkanie robocze przedstawicieli 10 samorządów zaplanowano na 20 września w Olecku.

(źródło – Gazeta Olsztyńska, Fot. Zbigniew Malinowski)

Kategoria: