INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Super User
Kategoria:

333 komputery

W związku z ogłoszonym naborem do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym prosimy osoby, które złożyły wnioski oraz będą składały wnioski o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy załącznika o zapotrzebowaniu na sprzęt.

Załącznik - zapotrzebowanie na sprzęt

Super User
Kategoria:

 

W  związku ze zmianami w regulaminie projektu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Wydminy do złożenia niezbędnych dokumentów.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do godziny 13  dnia 29.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, 11-510, Plac Rynek 1/1 lub w skrzynce podawczej.

Czytaj więcej: Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
Super User
Kategoria:

 2773807817618218457

          Wójt Gminy Wydminy Radosław Król podpisał umowę na wykonanie oświetlenia drogi powiatowej na odcinku Cybulki- Wydminy. Powstający odcinek będzie posiadał nową nawierzchnię, zatoki autobusowe oraz zjazdy. Wzdłuż drogi będzie możliwość bezpiecznej jazdy rowerem lub spaceru pieszego dzięki wydzielonemu ciągowi pieszo-rowerowemu. Bezpieczeństwo użytkowników wzrośnie również dzięki oświetleniu drogi i ciągu pieszo-rowerowego. Prace o wartości 279 820, 42 zł wykona giżyckie przedsiębiorstwo: Stanisław Buczyński USŁUGI INSTALACYJNE. Gwarancja na wykonanie prac trwa przez 7 lat.

         Na zdjęciu Wójt Gminy Wydminy Radosław Król i właściciel firmy wykonującej oświetlenie uliczne Stanisław Buczyński.