INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Super User
Kategoria:

      SIM to Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. W ramach spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości- Północ w organizacji powstanie 1000 mieszkań o umiarkowanym czynszu w warmińsko mazurskim i pomorskim. To będą mieszkania dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową.

Czytaj więcej: Kolejny krok w kierunku rozpoczęcia budowy mieszkań w projekcie SIM.
Kategoria:

 

Możliwe jest wsparcie na zakup sprzętu komputerowego dzieciom lub osobom pełnoletnim uczącym się w szkole średniej, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. 

Gmina Wydminy będzie wnioskować w imieniu osób, które spełniają warunki konkursu oraz złożą niezbędne oświadczenia. Niezbędne jest, aby adres zamieszkania dzieci lub osób pełnoletnich uczących się w szkole średniej był zgodny z listą miejscowości PPGR (dokumentacja konkursowa, regulamin konkursu zał.10: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr  ).

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest: posiadanie przez gminę oświadczenia złożonego przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 8 oraz 9 do dokumentacji konkursowej, regulamin konkursu (załączniki: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr  ). Nabór wniosków trwać będzie do 5 listopada 2021r. do godziny 16:00.

Ze względu na obowiązek weryfikacji prawdziwości danych nałożony na Gminę (Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” § 4, p.15), oświadczenia  będziemy przyjmować do 29 października 2021r. do godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Wydminy , 11-510, Plac Rynek 1, kancelaria urzędu lub urna przed urzędem.

Informacje o zasadach konkursu grantowego są dostępne na stronach:  https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pytania dotyczące konkursu można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię. Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku: tel.:  +48 42 631 21 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się wyłącznie zakup:

  • nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł, - niezbędne będzie wówczas uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Super User
Kategoria:

Wydminy gościły Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej. Wójt Gminy Radosław Król wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Samborskim przywitali gości z Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Ełku, Stowarzyszenia Adelfi w Ełku, samorządów Gminy Olecko, Gołdap, Ruciane Nida i Białej Piskiej. Tematem spotkania były doświadczenia działającej od 1 czerwca 2017 roku Spółdzielni Socjalnej HS Prekursor w Wydminach.

Czytaj więcej: Wydminy gościły Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej
Kategoria:

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez m.in. wilki. O odszkodowanie występujemy bezzwłocznie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/wyplata-odszkodowan-za-szkody

Gdy na terenach zamieszkałych pojawią się np. wilki i stwarzają zagrożenie dla ludzi i dobytku, trzeba to również zgłosić Urzędowi Gminy Wydminy. Bo to właśnie on ma kompetencje związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na danym terenie.

 

Czytaj więcej: CO ROBIMY W PRZYPADKU SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ WILKI?