INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy Wydminy        

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

Urząd Gminy Wydminy zapewnia następujące możliwości załatwienia sprawy przez osoby mające trudności z przemieszczaniem się, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:  

 1. Obsługa osób z wadą wzroku W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Urzędu Gminy Wydminy przygotowana jest do korzystania przez osoby z wadą wzroku z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem z klawiatury.
Czytaj więcej: Procedura obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy Wydminy
Anna
Kategoria:

Zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji w wyniku wybuchu COVID-19, udzielane będą na podstawie Uchwały Nr XIX/111/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Link do powyższej uchwały oraz wzory wniosku, oświadczenia i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych znajdują się w biuletynie informacji publicznej, na stronie: bip.wydminy.pl - w zakładce podatki i opłaty.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwolnienie w kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, przesłać na adres urzędu za pośrednictwem poczty polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP.

Admin
Kategoria:

                                                          Wydminy, dnia 04 maja 2020r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WYDMINY

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 792) informuje, że od 04 maja 2020 roku zostaną udostępnione (dla maksymalnie siedmiu osób korzystających na danym obiekcie): stadion sportowy, boiska szkolne, wielofunkcyjne typu Orlik.

            Z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie można korzystać pod następującymi warunkami:

 • 1) zachowanie dystansu społecznego (2m odległość między ludźmi w miejscach publicznych),
 • 2) obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • 3) ograniczona liczba osób (7 osób) - 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów,
  z wyłączeniem ich obsługi,
 • 4) weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • 5) brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • 6) dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • 7) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wschodzących i opuszczających obiekt,
 • 8) korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

            W związku z powyższym osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć, treningów na otwartych obiektach sportowych na terenie Gminy Wydminy zobowiązane są do przedłożenia do Urzędu Gminy Wydminy harmonogramu prowadzonych zajęć.

                                                                      

                                                           Wójt Gminy Wydminy

Admin
Kategoria:

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY WYDMINY

 

z dnia 5 maja 2020 roku.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 780) oraz możliwością otwarcia przedszkoli na terenie Gminy Wydminy od 6 maja 2020r., informuję, że po zapoznaniu się
z opinią dyrektorów przedszkoli, informacjami od rodziców, a także wytycznymi, jakie należy wypełnić, kierując się najwyższym dobrem, bezpieczeństwem dzieci i pracowników – została podjęta decyzja, iż przedszkola oraz żłobki na terenie Gminy Wydminy
nie zostaną otwarte od 6 maja 2020r.

            Jednocześnie zawiadamiam iż, zobowiązano dyrektorów przedszkoli
o przygotowanie procedur zgodnie ze wszystkimi wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które są niezbędne
w momencie wznowienia pracy przedszkoli na terenie Gminy Wydminy.

            W momencie podjęcia decyzji o otwarciu przedszkoli, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani kolejnym komunikatem.

           

Wójt Gminy Wydminy
            /-/ mgr inż. Radosław Król

Admin
Kategoria:

KK.7114.8.2020

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Wydminy

dotycząca możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego

z dnia 28 kwietnia 2020 roku.

 

Na podstawie § 14 ust. 1, 2 i 3 załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 września 2015 roku (poz. 3222).

Wójt Gminy Wydminy podaje do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 29.04.2020 r. do 12.05.2020r. wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajęcia na czas nieoznaczony:

 1. lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 76, położony w miejscowości Wydminy o powierzchni 45,87 m2 składający się z 1 pokoju i kuchni – obowiązujący czynsz w wysokości 69,72 zł.

Termin składania wniosków wynosi 21 dni od daty opublikowania informacji o lokalu.

Czytaj więcej: INFORMACJA